Webdesign, online content en muziek

Privacybeleid

12 mei 2018

Over ons privacybeleid

ElNorado Productions geeft veel om uw privacy. Wij houden ons dan ook aan de privacywet en verwerken daarom uitsluitend de gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. We gaan zorgvuldig om met de informatie die we over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden beschikbaar aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van ElNorado Productions. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 12 mei 2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens over u worden verzameld, waar deze voor gebruikt worden en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen.

Gegevensverwerking

De gegevens die u aan ons verstrekt middels onze website of anderzijds worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat de verwerking hiervan altijd direct te maken heeft met de opdracht die u verstrekt, de vragen die u heeft of de juiste weergave van onze website. Hiervoor gebruiken wij via onze website de gegevens die u invoert in de invulvelden van onze formulieren of livechat. Automatisch worden er ook gegevens verzameld via onze website. Wij verzamelen uw webbrowser, besturingssysteem en ip-adres. Als u via onze formulieren of livechat gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.

Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld om aan administratieve of technische verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden. Dit kan zijn op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Ook met hun zijn er afspraken gemaakt over geheimhouding en gebruik. Geen van deze partijen hebben van ons toestemming gekregen om uw gegevens voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. We kunnen er ook mee zien dat u onze site wellicht meerdere keren bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, krijgt u een melding te zien met uitleg over cookies. Wij gaan er vanuit dat u akkoord gaat met het gebruik van deze cookies bij het surfen op onze website.  U kunt overigens via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar het kan dan voorkomen dat sommige dingen van onze website dan niet meer goed werken.

Over de cookies die van andere bedrijven geplaatst worden hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van deze cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. Het gaat hier ook bijvoorbeeld om Google en WordPress.

Google Analytics, AdWords en AdSense

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en adverteren af en toen met AdWords of accepteren advertenties op onze pagina van AdSense. Wij plaatsen hiervoor een cookie om informatie te verzamelen over uw surfgedrag en delen die informatie met Google om inzicht te kunnen krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hetzelfde doen wij voor hun advertentiediensten AdSense en Adwords, maar dan met het doel om advertenties te kunnen plaatsen op andere website of advertenties te kunnen bieden op onze eigen website. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google alleen toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor de overige Google diensten, zoals de AdSense en AdWords. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Payment processors – Mollie en PayPal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze website, webwinkel en klantenportal, maken wij gebruik van de platformen Mollie en PayPal. Beide platformen verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens, en uw betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer en creditcardnummer, en mogelijk uw e-mailadres (dat wordt dan gevraagd). Ze hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en behouden het recht voor uw gegevens te gebruiken om hun dienstverlening te verbeteren. In het kader daarvan kunnen zij (geanonimiseerde) gegevens delen met derden. Alle partijen houden zich aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Mollie en PayPal bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Marketing en reclame

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om uw reclame toe te sturen van interessante aanbiedingen en/of aankondigingen van nieuwe diensten. Wij doen dit via e-mail, social media, telefoon (of message-diensten als WhatsApp), soms per post en via onze klantenportal. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze uitingen. In elke uiting kunt u instructies vinden, waarmee u zich kunt afmelden en u kunt dit aan ons aangeven wanneer wij u bellen. Ook kunt u via de klantenportal deze instellingen zelf beheren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn door onder andere SSL-encryptie toe te passen, een sterk wachtwoordenbeleid te hanteren en regelmatig backups te maken om verlies van data te voorkomen. We passen de beveiliging steeds aan en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang als u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, zowel als uw correspondentie met ons mbt opdrachtverstrekkingen. Deze gegevens zullen wij voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Uw klantenprofiel op onze klantenportal wordt na drie maanden gesloten en verwijderd van de portal. Medewerkers hebben dan geen toegang meer tot uw gegevens.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons verwerkt worden.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën enkel naar het e-mailadres, dat bij ons reeds bekend is. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of per post wilt ontvangen, kunnen wij u vragen om u te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht en rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien of te laten aanpassen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

In de klantenportal bieden wij u al zoveel mogelijk inzicht in deze gegevens.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt met ons contact opnemen hiervoor. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt voor een verzoek hiervoor contact met ons opnemen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van ElNorado Productions. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

ElNorado Productions
Memelstraat 3
8232 RK Lelystad
Nederland

T 06 -18 32 59 51
E info@elnorado.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Nora Tol